Klachten

Elke zichtbare beschadiging of kwalitatieve tekortkoming van een artikel moet onmiddellijk worden gemeld na ontvangst, op straffe van verval van elk recht. Deze melding dient onmiddelijk te gebeuren en dit binnen de twee maanden bij ontvangst van de bestelling via e-mail op info@matchesjewels.com.